Zaradi zagotavljanja najvišjega standarda storitev, pa tudi zaradi preprečevanja širjenja okužb vas prosimo, da se za obisk pri nas naročite. Naročanje lahko izvedete na več načinov:

  1. po telefonu v ponedeljek od 14 do 18 h, ter od torka do petka od 9 do 13 h na telefonsko številko  (02) 780 10 56
 2. osebno v ordinacijskem času v prostorih ambulante
 3. po pošti na naslov: Klinkon zdravstveni zavod, Potrčeva 49, 2250 Ptuj
 4. po elektronski pošti le za administrativne zadeve (bolniški listi, naročilnice…) na klinkon.zavod3@siol.net
Čakalnih dob za nujna zdravstvena stanja ni. Ker je delo v ordinaciji odvisno od števila bolnikov in njihovih zdravstvenih težav, utegne občasno priti do podaljšanja čakalne dobe pri zdravstvenih stanjih, ki niso nujna.

Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 1.2.2020 je 2201.

Naročeni pacienti, ki se vpišejo v sistem pravočasno, imajo prednost pred nenaročenimi in dobijo v čakalni vrsti višjo pozicijo kot čakajoči nenaročeni. S tem želimo vzpodbuditi obiskovalce, da pred prihodom v otroško ambulanto pokličejo po telefonu in se dogovorijo za termin obiska. Le tako bomo lahko izboljšali delo v ambulanti, zmanjšali možnost okužb v čakalnici in zmanjšali čakalne vrste.

 

 

 

 

*KLINKON ZDRAVSTVENI ZAVOD*